فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

25: اهل بیت علیه السلام و میهمان

عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:
انا قوم لا نستخدم أضیافنا.
امام رضا علیه السلام فرمود:
ما اهل بیت، گروهی هستیم که
از میهمانان کار نمی کشیم.
کافی 6: 283 ح 2

26: عملکرد خاندان

عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:
انا أهل بیت امرنا أن نطعم الطعام و نؤدی فی الناس البائنة و نصلی اذا نام الناس.
امام باقر علیه السلام فرمود:
علی علیه السلام می فرمود: ما خاندان مأموریم که طعام بدهیم و در میان مردم بخشش کنیم و هنگامی که مردم در خوابند نماز بگذاریم.
کافی 4: 50 ح 4

27: اهل بیت علیه السلام و مسؤولیت

عن الحسین علیه السلام:
أللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافساً فی سلطان و لا التماساً من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الا صلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و أحکامک.
امام حسین علیه السلام فرمود:
خداوند! تو آگاهی که آنچه به دست ما صورت گرفت نه به طمع پادشاهی و جاه بود، نه به طلب ثروت و مال، بلکه ما خواستیم تا نشانه های راه دینت را ارائه دهیم، و در شهرهای تو اصلاح را آشکار کنیم، باشد که بندگان مظلوم تو روی آسایش و امنیت ببینند و آسوده خاطر به طاعت تو برخیزند و فرائض و سنتهای تو عملی گردد.
تحف العقول: 168