فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

23: اهل بیت علیه السلام و معیشت

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
لا تکسلوا فی طلب معائشکم
فان أباء ناکانوا یرکضون فیها و یطلبونها.
امام صادق علیه السلام فرمود:
در طلب معیشت کسل و سست نباشید،
زیرا پدران ما در راه معیشت شتاب می کردند و آن را می طلبیدند.
من لا یحضره الفقیه 3: 99 ح 3576

24: اهل بیت علیه السلام و کار و تلاش

عن أبی الحسن علیه السلام قال:
... رسول الله و أمیرالمؤمنین و آبائی علیه السلام کلهم کانوا قد عملوا بأیدیهم و هو من عمل النبیین و المرسلین و الاوصیاء و الصالحین.
از امام هفتم نقل شده که فرمود:
رسول خدا و امیرمؤمنان و پدرانم علیه السلام همگی با دستان خود کار می کردند و آن روش پیامبران و فرستادگان الهی و جانشینان آنان و افراد شایسته است.
کافی 5: 75 ح 10

25: اهل بیت علیه السلام و میهمان

عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:
انا قوم لا نستخدم أضیافنا.
امام رضا علیه السلام فرمود:
ما اهل بیت، گروهی هستیم که
از میهمانان کار نمی کشیم.
کافی 6: 283 ح 2