فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

21: اهل بیت علیه السلام و تسبیح فاطمه علیه السلام

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
یا أبا هارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة علیه السلام کما نأمرهم بالصلاة؛
فالزمه فانه لم یلزمه عبد فشقی.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
ای ابو هارون! ما فرزندان خود را به تسبیح حضرت فاطمه علیه السلام فرمان می دهیم همانطور که آنان را به نماز فرمان می دهیم پس همیشه چنین عمل کن، چون کسی که به آن مداومت ورزد بدبخت و شقی نخواهد شد.
کافی 1: 343 ح 13

22: سیره اهل بیت علیه السلام در وقت خواب

قال الراوی سمعت علی بن موسی الرضا علیه السلام یقول: لنا أهل البیت عند نومنا عشر خصال:
ألطهارة و توسد الیمین و تسبیح الله ثلاثاً و ثلاثین و تحمیده ثلاثاً و ثلاثین و تکبیرة أربعاً و ثلاثین و نستقبل القبلة بؤجوهنا و نقرء فاتحة الکتاب و آیة الکرسی و شهد الله أنه لا اله الا هو... الی آخره
فمن فعل ذلک فقد أخذ بحظه من لیلته.
راوی گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم می فرمود:
ما اهل بیت، هنگام خواب ده(3) کار را انجام می دهیم:
با وضو بودن، به دست راست خوابیدن، گفتن سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمدلله و سی و چهار الله اکبر و صورت را رو بقبله می کنیم سوره حمد و آیة الکرسی را تلاوت می کنیم و آیه (شهدالله انه لا اله الا هو...)(4) را تا آخر می خوانیم، پس هر کس چنین کند، بهره خود را از آن شب گرفته است.
فلاح السائل: 280

فصل سوم: سیره اجتماعی