فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

19: اهل بیت علیه السلام و روزه شعبان

عن زید الشحام قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام هل صام أحد من آبائک شعبان؟ فقال علیه السلام:
نعم أنه کان آبائی یصومونه و أنا أصومه، و آمر شیعتی بصومه.
زید شحام گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا کسی از پدران شما ماه شعبان را روزه می گرفت؟ امام فرمود:
آری، پدرانم آن ماه را روزه می گرفتند، من هم روزه می گیرم، و شیعیانم را هم به روزه آن فرمان می دهم.
وسائل الشیعه 7: 377 ح 32

20: اهل بیت علیه السلام و عبادت فرزندان

عن أبی عبد الله عن أبیه علیه السلام قال:
انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة، اذا کانوا بنی سبع سنین و نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم...
فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم فاذا غلب العطش أفطروا.
امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل کرده که فرمود:
زمانی که فرزندان ما پنج ساله شدند آنان را به نماز فرمان می دهیم شما هم هنگامی که فرزندانتان هفت ساله شدند دستور بدهید و هنگامی که آنان به سن هفت سالگی رسیدند در حد توانشان آنان را امر به روزه می کنیم، شما هم وقتی پسرانتان نه ساله شدند دستور بدهید در حد توان از روزه را روزه بگیرند پس وقتی تشنه شدند افطار کنند.
الاستبصار 1: 409 ح 6

21: اهل بیت علیه السلام و تسبیح فاطمه علیه السلام

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
یا أبا هارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة علیه السلام کما نأمرهم بالصلاة؛
فالزمه فانه لم یلزمه عبد فشقی.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
ای ابو هارون! ما فرزندان خود را به تسبیح حضرت فاطمه علیه السلام فرمان می دهیم همانطور که آنان را به نماز فرمان می دهیم پس همیشه چنین عمل کن، چون کسی که به آن مداومت ورزد بدبخت و شقی نخواهد شد.
کافی 1: 343 ح 13