فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

فصل دوم: سیره عبادی اهل بیت علیه السلام

18: اهل بیت علیه السلام و استغفار

قال الدیلمی:
و کان رسول الله علیه السلام یستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة، یقول: أستغفر الله ربی و أتوب الیه و کذلک أهل بیته علیه السلام و صالحوا أصحابه، لقوله تعالی: و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه.
دیلمی گوید:
رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز هفتاد بار به درگاه الهی استغفار می کرد و می فرمود:
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
همینطور اهل بیت او، و اصحاب شایسته اش، بخاطر گفته خداوند متعال که فرمود:
در پیشگاه پروردگارتان استغفار کنید و به سوی او برگردید.
ارشاد القلوب: 45

19: اهل بیت علیه السلام و روزه شعبان

عن زید الشحام قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام هل صام أحد من آبائک شعبان؟ فقال علیه السلام:
نعم أنه کان آبائی یصومونه و أنا أصومه، و آمر شیعتی بصومه.
زید شحام گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا کسی از پدران شما ماه شعبان را روزه می گرفت؟ امام فرمود:
آری، پدرانم آن ماه را روزه می گرفتند، من هم روزه می گیرم، و شیعیانم را هم به روزه آن فرمان می دهم.
وسائل الشیعه 7: 377 ح 32