فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

17: ویژگی مؤمن و اهل بیت علیه السلام

عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال
لا یکون المؤمن مومناً حتی یکون فیه ثلاث خصال سنة من ربه و سنة من نبیه و سنة من ولیه الی أن قال علیه السلام:
و أما السنة من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء.
امام هشتم علیه السلام فرمود:
مؤمن، مؤمن واقعی نیست تا اینکه سه خصلت در او باشد: 1- سنتی از پروردگارش. 2- سنتی از پیامبرش. 3- سنتی از امام خود. تا اینکه فرمود:
اما سنت از امامش اینست که در مقابل فقر و تهی دستی و درد و بیماری استقامت بورزد.
مستدرک الوسائل 2: 424 ح 2357.

فصل دوم: سیره عبادی اهل بیت علیه السلام

18: اهل بیت علیه السلام و استغفار

قال الدیلمی:
و کان رسول الله علیه السلام یستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة، یقول: أستغفر الله ربی و أتوب الیه و کذلک أهل بیته علیه السلام و صالحوا أصحابه، لقوله تعالی: و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه.
دیلمی گوید:
رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز هفتاد بار به درگاه الهی استغفار می کرد و می فرمود:
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
همینطور اهل بیت او، و اصحاب شایسته اش، بخاطر گفته خداوند متعال که فرمود:
در پیشگاه پروردگارتان استغفار کنید و به سوی او برگردید.
ارشاد القلوب: 45