فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

14: شعار اهل بیت علیه السلام

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
... شعار امام حسین علیه السلام یا محمد بود
و شعار ما نیز یا محمد است.
کافی 5: 47 ح 1

15: گیرندگان حقوق مردم

عن موسی بن جعفر علیه السلام:
انا أهل بیت لا یأخذ حقوقنا ممن ظلمنا الا هو و نحن أولیاء المؤمنین
انما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم ممن ظلمهم و لا نأخذ لأنفسنا.
راوی از امام هفتم علیه السلام سؤال کرد چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومتش فدک را برنگرداند. امام هفتم فرمود:
ما خاندانی هستیم که حقوق ما را از کسی که به ما ستم کرد، نمی گیرد مگر خداوند متعال، و ما اولیاء مؤمنان هستیم و به نفع آنان حکم صادر می کنیم و حق آنان را از ستمگران می ستانیم اما حق خودمان را نمی گیریم.
علل الشرایع: 155 ح 3

16: بزرگواری اهل بیت علیه السلام

عنهم علیه السلام أنهم قالوا:
کونوا لنا زیناً و لاتکونوا لنا شیناً، فانه لیس بین الله و بین أحد من خلقه قرابة ألا من ائتم بامام فلیعمل بعمله ما معنا برائة من النار و لیس لناً علی الله حجة فاحذروا المعصیة لنا و المغالاة فینا.... و الله ان الغلاة شر من الیهود و النصاری و المجوس و الذین أشرکوا، و الینا یرجع الغالی فلا نقبله... و بنا یلحق المقصر فنقبله لأن المقصر اذا عرف عمل.
از امامان علیه السلام نقل شده که فرمودند:
مایه زینت ما باشید نه موجب ننگ و عار ما که میان خدا و احدی از مخلوقاتش خویشاوندی نیست کسی که برای خود پیشوایی انتخاب کرد پس باید همانند او عمل کند همراه ما برگه آزادی از آتش نیست و حجتی بر خدا نداریم (تا کسی را از آن آزاد کنیم) پس از معصیت ما و غلو در حق ما پرهیز کنید که غلو کنندگان از یهود و نصاری و مجوس و مشرکان بدترند، غلو کننده اگر بسوی ما برگردد او را نمی پذیریم ولی مقصر (کسی که مقام امام را پائین تر از آنچه هست می داند) اگر برگردد او را قبول می کنیم چون که او اگر حق را بشناسد عمل می کند.
اثبات الهداة 7: 477 ح 69