فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

13: منش و روش اهل بیت علیه السلام

قال الصادق علیه السلام:
ان الله تبارک و تعالی أوجب علیکم حبنا و موالاتنا و فرض علیکم طاعتنا.
ألا فمن کان منا فلیقتد بنا. فان من شأننا:
ألورع و الاجتهاد و أداء الأمانة الی البر و الفاجر وصلة الرحم و اقراء الضیف و العفو عن المسی ء. و من لم یقتد بنا فلیس منا.
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند محبت و ولایت و اطاعت ما را بر شما واجب کرده است؛
پس هر کس از ماست، به ما اقتداء کند.
روش و منش ما اینهاست:
تقوی، تلاش و کوشش، ادای امانت نیکوکار و گنهکار، و صله رحم و گرامی داشت میهمان و گذشت از خطاکار.
و کسی که از ما پیروی نکند از ما نیست.
الاختصاص: 241

14: شعار اهل بیت علیه السلام

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
... شعار امام حسین علیه السلام یا محمد بود
و شعار ما نیز یا محمد است.
کافی 5: 47 ح 1

15: گیرندگان حقوق مردم

عن موسی بن جعفر علیه السلام:
انا أهل بیت لا یأخذ حقوقنا ممن ظلمنا الا هو و نحن أولیاء المؤمنین
انما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم ممن ظلمهم و لا نأخذ لأنفسنا.
راوی از امام هفتم علیه السلام سؤال کرد چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومتش فدک را برنگرداند. امام هفتم فرمود:
ما خاندانی هستیم که حقوق ما را از کسی که به ما ستم کرد، نمی گیرد مگر خداوند متعال، و ما اولیاء مؤمنان هستیم و به نفع آنان حکم صادر می کنیم و حق آنان را از ستمگران می ستانیم اما حق خودمان را نمی گیریم.
علل الشرایع: 155 ح 3