فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

10: مفسران قرآن

عن الحسین علیه السلام فی خطبته:
نحن حزب الله الغالبون، و عترة نبیه الأقربون، و أحد الثقلین (الثقلین) اللذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله فیه تفصیل لکل شی ء لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه و المعول علینا فی تفسیره...
از امام حسین علیه السلام در خطبه ای نقل شده که فرمود:
ما حزب الله پیروز هستیم، ما عترت نزدیک پیامبر اوییم، و یکی از دو وزنه گرانقدر هستیم که خداوند ما را بعد از کتاب خودش قرار داده است که همه چیز در آن بصورت کامل بیان شده و باطل از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد و در تفسیر آن به ما تکیه می شود.
وسائل الشیعه 18: 144 ح 45

11: ملاک گفتار و کردار اهل بیت علیه السلام

عن جعفر بن محمد أنه یقول:
ان الله فرض و لایتنا، و أوجب مودتنا،
و الله ما نقول بأهوائنا، و لا نعمل بآرائنا،
و لا نقول الا ما قال ربنا عزوجل .
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند ولایت ما را واجب کرد، و دوستی ما را لازم شمرد، قسم به پروردگار که ما از روی هوا و تمایلات خودمان سخن نمی گوییم، و به نظر و رأی شخصی خود عمل نمی کنیم، و جز آنچه پروردگار عزیز و بزرگ ما گفته است نمی گوییم.
امالی مفید: 59 ح 4

12: برخورد با قرآن

عن أبی عبدالله علیه السلام یقول:
ان القرآن فیه محکم و متشابه،
فأما المحکم فنؤمن به و نعمل به و ندین الله به و أما المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به.
از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:
قرآن دارای محکم و متشابه است، ما به محکمات آن ایمان و باور داریم و به آنها عمل می کنیم و به متشابه آن ایمان داریم ولی عمل نمی کنیم.
وسائل الشیعه 18: 146 ح 52