فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

8: جوانمردی اهل بیت علیه السلام

عن زراره قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول:
انا أهل بیت مروتنا ألعفو عمن ظلمنا.
زراره گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:
ما خاندانی هستیم که مروت و جوانمردی ما عفو و بخشش از کسی است که به ما ظلم کرده است.
وسائل الشیعه 8: 522 ح 8

9: همراهی قرآن و اهل بیت علیه السلام

عن أمیرالمؤمنین علیه السلام قال:
ان الله طهرنا و عصمنا
و جعلنا شهداء علی خلقه،
و حجته فی أرضه،
و جعلنا مع القرآن، و القرآن معنا،
لا نفارقه و لا یفارقنا.
امیر مؤمنان علیه السلام فرمود:
خداوند ما را پاک کرد و عصمت بخشید و ما را گواهان بر خلقش و حجتش در روی زمین قرار داد، و ما را همراه قرآن را همراه ما کرده که ما از آن جدا نیستیم و آن هم از ما جدا نخواهد شد.
وسائل الشیعة 18: 132 ح 4

10: مفسران قرآن

عن الحسین علیه السلام فی خطبته:
نحن حزب الله الغالبون، و عترة نبیه الأقربون، و أحد الثقلین (الثقلین) اللذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله فیه تفصیل لکل شی ء لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه و المعول علینا فی تفسیره...
از امام حسین علیه السلام در خطبه ای نقل شده که فرمود:
ما حزب الله پیروز هستیم، ما عترت نزدیک پیامبر اوییم، و یکی از دو وزنه گرانقدر هستیم که خداوند ما را بعد از کتاب خودش قرار داده است که همه چیز در آن بصورت کامل بیان شده و باطل از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد و در تفسیر آن به ما تکیه می شود.
وسائل الشیعه 18: 144 ح 45