فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

6: برخورد با مصیبت و مرگ

قال الصادق علیه السلام:
انا أهل بیت نجزع قبل المصیبة،
فاذا نزل أمرالله رضینا بقصائه و سلمنا لأمره، و لیس لنا أن نکره ما أحب الله لنا.
امام صادق علیه السلام فرمود:
ما خاندانی هستیم که قبل از مصیبت جزع می کنیم سپس زمانی که امر خدا فرود آمد راضی به حکم خدا و تسلیم فرمان او می شویم شایسته ما نیست که آنچه را خدا برای ما دوست دارد، آن را نخواهیم.
وسائل الشیعه 2: 919 ح 4

7: اهل بیت علیه السلام در ناگواریها

قال زین العابدین علیه السلام:
... انا أهل بیت نطیع الله فیما نحب و نحمده فیما نکره.
عده ای خدمت امام سجاد علیه السلام بودند صدای ناله بلند شد. امام به داخل رفت و برگشت پرسیدند: اتفاق ناگواری رخ داد؟ فرمود: آری.
آنها تسلیت گفتند و از صبر امام و متانت او تعجب کردند امام علیه السلام فرمود:
ما خاندانی هستیم که در رخدادهای مورد علاقه مان مطیع خداییم و در ناگواریها هم او را حمد و ستایش می کنیم.
کشف الغمة 2: 103

8: جوانمردی اهل بیت علیه السلام

عن زراره قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول:
انا أهل بیت مروتنا ألعفو عمن ظلمنا.
زراره گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود:
ما خاندانی هستیم که مروت و جوانمردی ما عفو و بخشش از کسی است که به ما ظلم کرده است.
وسائل الشیعه 8: 522 ح 8