فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

35: ویژگی امام علیه السلام

محمد بن علی الجواد کان من أعیان بنی هاشم، و هو معروف بالسخاء و السودد و لهذا سمی الجواد
امام جواد علیه السلام از شخصیتهای بنام بنی هاشم بود، او به آقایی و سخاوت مشهور بود، از این رو جواد نامیده شد.
مستدرک عوالم العلوم 23: 30

36: همچون پدر

قال ابن الجوزی:
کان علی منهاج ابیه فی العلم و التقی و الزهد و الجود.
ابن جوزی گوید:
امام جواد علیه السلام در دانش و تقوا و زهد و سخاوت همانند پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام بود.
تذکرة الخواص: 321

37: علاقه به انگور

قال المسعودی:
و کان یعجبه العنب الرازقی.
مسعودی گوید:
امام جواد علیه السلام از انگور رازقی خوشش می آمد.
اثبات الوصیة: 220