فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

32: ملاک نام امام علیه السلام

عن الصدوق:
سمی محمد بن علی الثانی علیه السلام التقی لأنه اتقی الله عزوجل فوقاه الله شر المأمون...
از شیخ صدوق نقل شده که:
امام جواد علیه السلام تقی نامیده شد، چون او تقوای الهی را رعایت کرد. پس خداوند نیز او را از شر مأمون حفظ و نگهداری کرد.
معانی الاخبار: 65

33: آراستگی

عن عبدوس بن ابراهیم قال:
رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام قد خرج من الحمام و هو من قرنه الی قدمه مثل الورد من أثر الحناء
عبدوس بن ابراهیم می گوید:
امام جواد علیه السلام را که از حمام خارج شده بود، دیدم در حالی که ببه خاطر رنگ حنا سر تا پایش مثل گل (قرمز) بود.
تهذیب الاحکام 1: 339 ح 1161

34: غذای مورد علاقه امام علیه السلام

عن علی بن مهزیار قال:
تغذیب مع ابی جعفر علیه السلام فاتی بقطا، فقال انه مبارک و کان یعجبه.
کان یقول: اطعموا صاحب الیرقان، یشوی له.
علی بن مهزیار گوید:
با امام جواد علیه السلام غذا می خوردم، پرنده سنگخوار (قطا) آوردند. فرمود: آن مبارک است.
امام از گوشت پرنده سنگخوار خوشش می آمد. می فرمود: کسی که مرض یرقان دارد برایش از آن کباب درست کنید.
مکارم الاخلاق: 161