فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

فصل سوم: متفرقه

31: دیدگاه امام علیه السلام

قال ابو جعفر علیه السلام:
انی اذا أردت الاستخارة فی الأمر العظیم استخرت الله مأة مرة...أقول: أللهم انی أسئلک بأنک عالم الغیب و الشهادة، ان کنت تعلم أن کذا و کذا خیر لی، فخره لی و یسره، و ان کنت تعلم أنه شر لی فی دینی و دنیای و آخرتی فاصرفه عنی الی ما هو خیر لی و رضنی فی ذلک بقضائک فانکه تعلم و لا أعلم و تقدر ولا أقدر و تقضی و لا أقضی انک علام الغیوب.
امام جواد علیه السلام فرمود:
من هنگامی که تصمیم می گیرم در مسأله مهمی از خدا طلب خیر کنم، صد بار از خدا طلب خیر می کنم و این چنین می گویم:
خدایا از تو خواستارم، تو از ظاهر و باطن آگاهی، اگر می دانی که فلان چیز برای من خیر است پس آن را برای من برگزین و آسان گردان، و اگر می دانی که آن برای دین و دنیای من بد است پس آن را به چیزی که برای من خیر است تبدیل کن و مرا به قضای خودت راضی و خشنود کن، چون تو آگاهی و من ناآگاه، تو توانایی و من ناتوان، و تو حکمرانی و من حاکم نیستم، تو از غیبها نیز آگاهی.
محاسن برقی: 600.

32: ملاک نام امام علیه السلام

عن الصدوق:
سمی محمد بن علی الثانی علیه السلام التقی لأنه اتقی الله عزوجل فوقاه الله شر المأمون...
از شیخ صدوق نقل شده که:
امام جواد علیه السلام تقی نامیده شد، چون او تقوای الهی را رعایت کرد. پس خداوند نیز او را از شر مأمون حفظ و نگهداری کرد.
معانی الاخبار: 65