فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

30: طواف وداع

عن علی بن مهزیار قال:
رأیت أبا جعفر علیه السلام فی سنة خمس عشرة و مأتین ودع البیت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کل شوط....
و رأیته فی سنة سبع عشرة و مأتین ودع البیت لیلاً، یستلم الرکن الیمانی و الحجر الأسود فی کل شوط.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را در سال 215 (هجری قمری) دیدم که بعد از بالا آمدن آفتاب، خانه خدا را وداع کرد، او کعبه را طواف کرد و رکت یمانی را در هر دور استلام (5) کرد، و در سال 217 هم دیدم که شبانه خانه خدا را وداع کرد، و رکن یمانی و حجرالاسود را در هر دور استلام کرد.
کافی 4: 532 ح 3.

فصل سوم: متفرقه

31: دیدگاه امام علیه السلام

قال ابو جعفر علیه السلام:
انی اذا أردت الاستخارة فی الأمر العظیم استخرت الله مأة مرة...أقول: أللهم انی أسئلک بأنک عالم الغیب و الشهادة، ان کنت تعلم أن کذا و کذا خیر لی، فخره لی و یسره، و ان کنت تعلم أنه شر لی فی دینی و دنیای و آخرتی فاصرفه عنی الی ما هو خیر لی و رضنی فی ذلک بقضائک فانکه تعلم و لا أعلم و تقدر ولا أقدر و تقضی و لا أقضی انک علام الغیوب.
امام جواد علیه السلام فرمود:
من هنگامی که تصمیم می گیرم در مسأله مهمی از خدا طلب خیر کنم، صد بار از خدا طلب خیر می کنم و این چنین می گویم:
خدایا از تو خواستارم، تو از ظاهر و باطن آگاهی، اگر می دانی که فلان چیز برای من خیر است پس آن را برای من برگزین و آسان گردان، و اگر می دانی که آن برای دین و دنیای من بد است پس آن را به چیزی که برای من خیر است تبدیل کن و مرا به قضای خودت راضی و خشنود کن، چون تو آگاهی و من ناآگاه، تو توانایی و من ناتوان، و تو حکمرانی و من حاکم نیستم، تو از غیبها نیز آگاهی.
محاسن برقی: 600.