فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

28: پیروی از بنی هاشم

عن بعض اصحابه قال:
نزل أبو جعفر علیه السلام فوق المسجد بمنی قلیلاً عن دابته حتی توجه لیرمی الجمرة عند مضرب علی بن الحسین علیه السلام فقلت له: جعلت فداک لم ههنا فقال:
ان ههنا مضرب علی بن الحسن علیه السلام و مضرب بنی هاشم و انا احب أن أمشی فی منازل بنی هاشم.
از بعضی از اصحاب امام چنین آمده است:
امام جواد علیه السلام اندکی بالاتر از مسجدی که در منی هست از مرکب خویش پیاده می شد و به طرف جمره جایی که امام زین العابدین علیه السلام سنگ می زد متوجه می شد تا سنگ به جمرات بزند، من به حضرت گفتم:
فدایت کردم چرا اینجا پیاده شدید؟ (و نزدیک جمرات سواره نرفتید) امام علیه السلام فرمود:
اینجا محل سنگ زدن امام چهارم علی بن الحسین علیه السلام و بنی هاشم است و من دوست دارم قدم جای پای آنان بگذارم.
کافی 4: 586 ح 5

29: روش امام در طواف خانه

عن علی بن مهزیار قال:
رأیت أبا جعفرالثانی علیه السلام لیلة الزیارة طاف طواف النساء و صلی خلف المقام ثم دخل زمزم، فاستقی منها بیده بالدلو الذی یلی الحجر و شرب منه، و صب علی بعضی جسده ثم أطلع فی زمزم مرتین و أخبرنی بعض أصحابنا: أنه رآه بعد ذلک بسنة فعل مثل ذلک.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را شب زیارت دیدم که طواف نساء را انجام داد و پشت مقام حضرت ابراهیم نماز خواند، سپس داخل زمزم شد و با دست مبارکش با دلو نزدیک حجرالأسود آب برداشت و از آن نوشید و از ان آب بر بدنش ریخت، سپس دوباره به زمزم رفت. و از دیگر اصحاب هم شنیدم که سال بعد هم حضرت را دید که همینطور کرد.
کافی 4: 43 ح 3.

30: طواف وداع

عن علی بن مهزیار قال:
رأیت أبا جعفر علیه السلام فی سنة خمس عشرة و مأتین ودع البیت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کل شوط....
و رأیته فی سنة سبع عشرة و مأتین ودع البیت لیلاً، یستلم الرکن الیمانی و الحجر الأسود فی کل شوط.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را در سال 215 (هجری قمری) دیدم که بعد از بالا آمدن آفتاب، خانه خدا را وداع کرد، او کعبه را طواف کرد و رکت یمانی را در هر دور استلام (5) کرد، و در سال 217 هم دیدم که شبانه خانه خدا را وداع کرد، و رکن یمانی و حجرالاسود را در هر دور استلام کرد.
کافی 4: 532 ح 3.