فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

25: زیارت قبر پیامبر و فاطمه علیه السلام

قال عبد الله بن زرین:
کنت مجاوراً بالمدینة مدینة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و کان أبو جعفر علیه السلام یجیی ء فی کل یوم مع الزوال الی المسجد، فینزل فی الصحن و یصیر الی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و یسلم علیه و یرجع الی بیت فاطمة فیخلع نعلیه و یقوم و یصلی.
عبدالله بن زرین گوید:
من در مدینه الرسول مجاور بودم، امام جواد علیه السلام هر روز ظهر به مسجد می آمد و در صحن پیاده می شد و به طرف قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می رفت و بر او سلام می کرد و بعد به محل خانه فاطمه (س) بر می گشت و کفشهایش را بیرون می آورد و می ایستاد و نماز می خواند.
اثبات الهداة ج 6: ص 170 ح 6

26: پرهیز از سایه

عن قاسم الصیقل قال:
عن قاسم الصیقل قال:
ما رأیت أحداً کان أشد تشدیداً فی الضل من أبی جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبة و الحاجبین اذا أحرم.
قاسم بن صیق گوید:
هیچ کس را (در حج) ندیدیم که در مورد پرهیز از سایه مثل امام جواد علیه السلام سختگیری کند.
او هنگامی که محرم می شد دستور می داد که قبه و دو پوشش را بکنند.
کافی 4: 435 ح 3

27: پیاده روی در مدنی

عن علی بن مهزیار قال:
رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمرة، ثم ینصرف راکباً، و کنت أراه ماشیاً بعد ما یحاذی المسجد بمنی.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را روز عید قربان دیدم پیاده راه می رود تا سنگ به جمره بزند. سپس سواره بر می گشت. او را می دیدم که هنگامی که به مقابل مسجد منا می رسید پیاده بود.
کافی 4: 486 ح 5.