فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

24: حرز امام علیه السلام

حرز للتقی علیه السلام
یا نور یا برهان یا مبین یا منیر یا رب اکفنی الشرور و آفات الدهور و اسألک النجاة یوم ینفخ فی الصور.
حرز امام جواد علیه السلام چنین است:
ای نور، ای برهان، ای آشکار، این روشنی بخش!
مرا از بدیها و آفات روزگار بازدار. از تو نجات در روز قیامت را خواهانم.
مجمع الدعوات: 60.

25: زیارت قبر پیامبر و فاطمه علیه السلام

قال عبد الله بن زرین:
کنت مجاوراً بالمدینة مدینة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و کان أبو جعفر علیه السلام یجیی ء فی کل یوم مع الزوال الی المسجد، فینزل فی الصحن و یصیر الی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و یسلم علیه و یرجع الی بیت فاطمة فیخلع نعلیه و یقوم و یصلی.
عبدالله بن زرین گوید:
من در مدینه الرسول مجاور بودم، امام جواد علیه السلام هر روز ظهر به مسجد می آمد و در صحن پیاده می شد و به طرف قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می رفت و بر او سلام می کرد و بعد به محل خانه فاطمه (س) بر می گشت و کفشهایش را بیرون می آورد و می ایستاد و نماز می خواند.
اثبات الهداة ج 6: ص 170 ح 6

26: پرهیز از سایه

عن قاسم الصیقل قال:
عن قاسم الصیقل قال:
ما رأیت أحداً کان أشد تشدیداً فی الضل من أبی جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبة و الحاجبین اذا أحرم.
قاسم بن صیق گوید:
هیچ کس را (در حج) ندیدیم که در مورد پرهیز از سایه مثل امام جواد علیه السلام سختگیری کند.
او هنگامی که محرم می شد دستور می داد که قبه و دو پوشش را بکنند.
کافی 4: 435 ح 3