فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

21: دعای دیگر قنوت

و دعا علیه السلام فی قنوته:
أللهم أنت الأول بلا اولیة معدودة والاخر بلا آخریة محدودة، أنشأتنا لالعلة اقتساراً، و اخترعتنا لالحاجة اقتداراً، و ابتدعتنا بحکمتک اختیاراً....
امام جواد علیه السلام در قنوت چنین دعا کرد:
خدایا! تو اولین هستی، نه اول بودن به شمارش و آخرین هستی نه آخرینی محدودیت پذیر. ما را به وجود آوردی بی آنکه مجبور باشی و ما را اختراع کردی نه بخاطر نیاز بلکه بخاطر توانمندی خودت و ما را با حکمت خویش و به اختیار از نیستی به وجود آوردی.
بحارالانوار 85: 225.

22: دعای سفر امام علیه السلام

مناجاته علیه السلام بالسفر:
(بسم الله الرحمن الرحیم) أللهم ارید سفراً فخرلی فیه، و أوضح لی فیه سبیل الرای و فهمنیه، و افتح عزمی بالاستقامة، و أفدنی جزیل الحظ و الکرامة، و الکرامة، و اکلأنی بحسن الحفظ و الحراسة....
مناجات امام جواد علیه السلام در سفر چنین بود:
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایا من تصمیم سفر دارم، آن را برایم خیر گردان، راه راست و درست برایم روشن کن و به من بفهمان، و تصمیم مرا با استقامت همراه کن، بهره و بزرگواری فراوان نصیبم گردان، و مرا به بهترین وجه حفظ و حراست فرما.
مستدرک عوالم العلوم 23: 230.

23: تسبیح امام جواد علیه السلام

تسبیح محمد بن علی علیه السلام فی الثانی عشر و الثالث عشر: سبحان من لایعتدی علی أهل مملکة،
سبحان من لایؤاخذ أهل الارض بألوان العذاب، سبحان الله و بحمده.
تسبیح امام جواد علیه السلام در دوازدهم و سیزدهم ماه چنین بود:
منزه است خدایی که بر اهل کشور و فرمانروایی خودش تجاوز نمی کند، منزه است خدایی که زمینیان را به عذابهای گوناگون مواخذه نمیکند، منزه است خداوند یکتا و حمد و ستایش مخصوص اوست.
بحارالانوار 94: 207