فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

20: دعای قنوت امام علیه السلام

قنوت الامام محمد بن علی بن موسی علیه السلام
أللهم منائحک متتابعة و أیادیک متوالیة و نعمک سابغة و شکرنا قصیر، و حمدنا یسیر و أنت بالتعطف علی من اعترف جدیر....
خدایا بخششهای تو پشت سرهم، نعمتهای تو پیاپی، نعمتهای تو فراوان است.
سپاسگزاری ما نارسا و ستایش ما کم است و تو برای مهربانی نسبت به کسی که به کوتاهی کردن خود اعتراف دارد سزاواری.
عوالم 23: 211.

21: دعای دیگر قنوت

و دعا علیه السلام فی قنوته:
أللهم أنت الأول بلا اولیة معدودة والاخر بلا آخریة محدودة، أنشأتنا لالعلة اقتساراً، و اخترعتنا لالحاجة اقتداراً، و ابتدعتنا بحکمتک اختیاراً....
امام جواد علیه السلام در قنوت چنین دعا کرد:
خدایا! تو اولین هستی، نه اول بودن به شمارش و آخرین هستی نه آخرینی محدودیت پذیر. ما را به وجود آوردی بی آنکه مجبور باشی و ما را اختراع کردی نه بخاطر نیاز بلکه بخاطر توانمندی خودت و ما را با حکمت خویش و به اختیار از نیستی به وجود آوردی.
بحارالانوار 85: 225.

22: دعای سفر امام علیه السلام

مناجاته علیه السلام بالسفر:
(بسم الله الرحمن الرحیم) أللهم ارید سفراً فخرلی فیه، و أوضح لی فیه سبیل الرای و فهمنیه، و افتح عزمی بالاستقامة، و أفدنی جزیل الحظ و الکرامة، و الکرامة، و اکلأنی بحسن الحفظ و الحراسة....
مناجات امام جواد علیه السلام در سفر چنین بود:
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایا من تصمیم سفر دارم، آن را برایم خیر گردان، راه راست و درست برایم روشن کن و به من بفهمان، و تصمیم مرا با استقامت همراه کن، بهره و بزرگواری فراوان نصیبم گردان، و مرا به بهترین وجه حفظ و حراست فرما.
مستدرک عوالم العلوم 23: 230.