فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

18: نماز اول ماه امام علیه السلام

کان ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام اذا دخل شهر جدید یصلی أول یوم منه رکعتین:
یقرأ فی اول رکعة الحمد مرة و قل هو الله أحد لکل یوم الی آخره (یعنی ثلاثین مرة)
و فی أول الرکعة الاخری الحمد و انا أنزلناه مثل ذلک و یتصدق بما یتسهل، یشتری به سلامة ذلک الشهر کله.
وقتی اول ماه می شد، امام جواد علیه السلام دو رکعت نماز می خواند، در رکعت اول یک بار سوره حمد و سی بار سوره توحید و در رکعت دوم سوره حمد و سی بار سوره اناانزلناه و بعد در حد توان صدقه می داد و بدین وسیله سلامتی در همه آن ماه را می خرید.
بحارالانوار 91: 381 ح 1

19: دعای امام جواد علیه السلام

دعاء محمد بن علی علیه السلام
أللهم رب الأرواح الفانیة، و الأجساد البالیة، أسألک بطاعة الأرواح الراجعة الی أحبائها....صل علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری، و الیقین فی قلبی، و ذکرک باللیل و النهار علی لسانی و عملاً صالحاً فارزقنی.
دعای امام نهم علیه السلام چنین است:
ای خدایی که پروردگار روحهای فناپذیر و جسمهای پوسیده ای از تو می خواهم بخاطر اطاعت روحهای پاکی که به دوستانشان بر می گردند...بر پیامبر و خاندان او درود فرستی و نور را در دیدگانم قرار دهی (تا حقایق را ببینم) و یقین را در قلبم جایگزین کنی و یاد خود را شبانه روز بر زبانم جاری سازی و توفیق انجام کارهای نیک را روزیم گردانی.
بحارالانوار 91: 189

20: دعای قنوت امام علیه السلام

قنوت الامام محمد بن علی بن موسی علیه السلام
أللهم منائحک متتابعة و أیادیک متوالیة و نعمک سابغة و شکرنا قصیر، و حمدنا یسیر و أنت بالتعطف علی من اعترف جدیر....
خدایا بخششهای تو پشت سرهم، نعمتهای تو پیاپی، نعمتهای تو فراوان است.
سپاسگزاری ما نارسا و ستایش ما کم است و تو برای مهربانی نسبت به کسی که به کوتاهی کردن خود اعتراف دارد سزاواری.
عوالم 23: 211.