فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

فصل دوم: سیره عبادی امام جواد علیه السلام

17: نماز امام جواد علیه السلام

صلاة التقی علیه السلام: اربع رکعات فی کل رکعة الحمد مرة و قل هو الله أحد اربع....
و یصلی علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مأة مرة ثم یسأل الله حاجته.
نماز امام جواد علیه السلام چنین است:
چهار رکعت در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید چهار بار....
بعد از نماز صدبار صلوات بر پیامبر و خاندانش می فرستد،
سپس از خداوند متعال حاجت خود را می خواهد.
بحارالانوار 91: 191.

18: نماز اول ماه امام علیه السلام

کان ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام اذا دخل شهر جدید یصلی أول یوم منه رکعتین:
یقرأ فی اول رکعة الحمد مرة و قل هو الله أحد لکل یوم الی آخره (یعنی ثلاثین مرة)
و فی أول الرکعة الاخری الحمد و انا أنزلناه مثل ذلک و یتصدق بما یتسهل، یشتری به سلامة ذلک الشهر کله.
وقتی اول ماه می شد، امام جواد علیه السلام دو رکعت نماز می خواند، در رکعت اول یک بار سوره حمد و سی بار سوره توحید و در رکعت دوم سوره حمد و سی بار سوره اناانزلناه و بعد در حد توان صدقه می داد و بدین وسیله سلامتی در همه آن ماه را می خرید.
بحارالانوار 91: 381 ح 1