فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

16: فکر و عمل امام علیه السلام

روی أنه حمل بز له قیمة کثیرة، فسل فی الطریق، فکتب الیه حمله یعرفه الخبر، فوقع بخطه:
ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئة و عواریه المستودعة یمتع منها فی سرور و غبطة یأخذ ما اخذ منها فی أجر و حسبة فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلک.
نقل شده است باری قماش که ارزش زیادی داشت برای امام جواد علیه السلام برده می شد. در بین راه دزدیده شد.
حامل بار جریان را به امام نوشت و خبر داد. امام علیه السلام با خط مبارکش چنین نوشت:
جان و مال ما از موهبتهای گوارا و امانتهای سپرده خداوند است. هر چه را خواهد با مسرت و خشنودی از آن بهره مندمان می کند و هر چه را بخواهد با اجر و پاداش می گیرد، کسی که بی تابی او بر صبرش غالب شود اجرش پایمال شده است و ما از این به خدا پناه می بریم.
تحف العقول: 726

فصل دوم: سیره عبادی امام جواد علیه السلام

17: نماز امام جواد علیه السلام

صلاة التقی علیه السلام: اربع رکعات فی کل رکعة الحمد مرة و قل هو الله أحد اربع....
و یصلی علی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مأة مرة ثم یسأل الله حاجته.
نماز امام جواد علیه السلام چنین است:
چهار رکعت در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید چهار بار....
بعد از نماز صدبار صلوات بر پیامبر و خاندانش می فرستد،
سپس از خداوند متعال حاجت خود را می خواهد.
بحارالانوار 91: 191.