فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

15: شفیع شیعه

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:
.... و أن الله عزوجل رکب فی صلبه (الحسین علیه السلام) نطفة مبارکة طیبة زکیة مرضیة و سماها محمد بن علی علیه السلام فهو شفیع شیعته، و وارث علم جده، له علامة بینة و حجة ظاهرة.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ضمن حدیثی طولانی فرمود:
خداوند بزرگ در صلب امام حسین علیه السلام نطفه بابرکت و پاک و پاکیزه و پسندیده ای قرار داده و او را محمد بن علی علیه السلام نامیده است که او شفیع شیعیان، و وارث دانش جدش می باشد،
او دارای نشانه ای آشکار و برهانی روشن است.
عوالم العلوم 23: 218.

16: فکر و عمل امام علیه السلام

روی أنه حمل بز له قیمة کثیرة، فسل فی الطریق، فکتب الیه حمله یعرفه الخبر، فوقع بخطه:
ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئة و عواریه المستودعة یمتع منها فی سرور و غبطة یأخذ ما اخذ منها فی أجر و حسبة فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلک.
نقل شده است باری قماش که ارزش زیادی داشت برای امام جواد علیه السلام برده می شد. در بین راه دزدیده شد.
حامل بار جریان را به امام نوشت و خبر داد. امام علیه السلام با خط مبارکش چنین نوشت:
جان و مال ما از موهبتهای گوارا و امانتهای سپرده خداوند است. هر چه را خواهد با مسرت و خشنودی از آن بهره مندمان می کند و هر چه را بخواهد با اجر و پاداش می گیرد، کسی که بی تابی او بر صبرش غالب شود اجرش پایمال شده است و ما از این به خدا پناه می بریم.
تحف العقول: 726

فصل دوم: سیره عبادی امام جواد علیه السلام