فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

13: شبیه موسی و عیسی علیه السلام

قال الرضا علیه السلام لاصحابة:
قد ولد لی شبیه موسی بن عمران، فالق البحار و شبیه عیسی بن مریم قدست ام ولدته، قد خلقت طاهرة مطهرة.
امام رضا علیه السلام به اصحابش فرمود:
برای من فرزندی متولد شد که شبیه موسی بن عمران است که دریاها را شکافت و مانند عیسی بن مریم که مادرش مقدس و پاک و پاکیزه او را به دنیا آورده بود.
بحارالانوار 50: 15 ح 19

14: امام و شکاکان

قال ابن شهر آشوب:
و کان علیه السلام شدید الادمة فشک فیه المرتابون، و هو بمکة فعرضوه علی القافه فلما نظروا الیه خروا لوجوههم سجداً ثم قاموا فقالوا:
یا ویحکم أمثل هذا الکوکب الدری و النور الزاهر، تعرضون علی مثلنا؟
ابن شهر آشوب گوید:
امام جواد علیه السلام شدیداً گندمگون بود. شکاکان در مورد او زمانی که در مکه بود تردید کردند و او را به قیافه شناسان عرضه کردند. هنگامی که قیافه شناسان به او نگاه کردند به سجده افتادند سپس برخاستند و گفتند: وای بر شما! آیا این ستاره دری و نور درخشنده را بر همانند ما عرضه می کنید؟
مناقب آل ابی طالب 4: 387

15: شفیع شیعه

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:
.... و أن الله عزوجل رکب فی صلبه (الحسین علیه السلام) نطفة مبارکة طیبة زکیة مرضیة و سماها محمد بن علی علیه السلام فهو شفیع شیعته، و وارث علم جده، له علامة بینة و حجة ظاهرة.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ضمن حدیثی طولانی فرمود:
خداوند بزرگ در صلب امام حسین علیه السلام نطفه بابرکت و پاک و پاکیزه و پسندیده ای قرار داده و او را محمد بن علی علیه السلام نامیده است که او شفیع شیعیان، و وارث دانش جدش می باشد،
او دارای نشانه ای آشکار و برهانی روشن است.
عوالم العلوم 23: 218.