فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

10: لقبهای امام علیه السلام

قال ابن شهر آشوب: و ألقابة:
المختار و المرتض، و المتوکل، و المتقی و الزکی و التقی و المنتجب و القانع و الجواد و العالم.
ابن شهر آشوب می گوید:
لقبهای امام جواد عبارت است از:
ممتاز و برگزیده، مورد پسند پروردگار، متوکل، پرهیزگار، پاک و پاکیزه، برگزیده، قانع، سخاوتمند و دانا.
بحارالانوار 50: 16 ح 24

11: آگاهی امام علیه السلام

قال الطبری الامامی:
و عزم (المأمون) علی تزویجه ابنته و اجتمعت بنو العباس و سألوه ان لا یفعل ذلک، فقال لهم: هو - و الله - لأعلم بالله و رسوله و سنته و احکامه من جمیعکم.
طبری شیعی گوید:
مأمون تصمیم گرفت دخترش را برای امام جواد علیه السلام تزویج کند، بنی عباس جمع شدند و از او خواستند تا این کار را نکند. مأمون در جواب آنان گفت: به خدا قسم او از همه شما نسبت به خدا و رسول خدا و سنت پیامبر و احکام الهی آگاهتر است.
عوالم العلوم 23: 525 ح 2.

12: قدر و منزلت امام علیه السلام

قال المفید:
و کان المأمون قد شغف بأبی جعفر علیه السلام لما رأی من فضله مع صغر سنه و بلوغه فی العلم و الحکمة و الأدب و کمال العقل مالم یساوه فیه احد من مشایخ أهل الزمان فزوجه ابنته ام الفضل و حملها معه الی المدینة، و کان متوفراً علی اکرامه و تعظیمه و اجلال قدره.
مرحوم شیخ مفید گوید:
مأمون نسبت به امام جواد علیه السلام بی نهایت علاقه پیدا کرده بود، به خاطر برتری او در علم و حکمت و ادب و عقل که هیچ یک از بزرگان زمانش با او هم طراز نبود، به همین جهت دخترش ام الفضل را به عقد او در آورد و او را همراه امام علیه السلام به مدینه فرستاد. مأمون در احترام و اکرام و حفظ موقعیت امام بسیار کوشا بود.
ارشاد: 619