فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

8: جایگاه امام جواد علیه السلام

کان یقول له الرضا علیه السلام:
الصادق ، و الصابر، و الفاضل، و قرة أعین المؤمنین و غیظ الملحدین.
امام رضا علیه السلام اوصاف امام جواد را چنین بیان می کرد:
او راستگو، صبور و بردبار، دارای فضیلت، نور چشم مؤمنان و مایه خشم کفار است.
مستدرک عوالم العلوم 23: 27

9: بی همتای زمان

کان الناس یقولون فیه:
اعجوبة اهل البیت، نادرة الدهر، و بدیع الزمان و عیسی الثانی و ذو الکرامات، و المؤید بالمعجزات و سلالة رسول الله...
مردم در مورد امام جواد علیه السلام چنین می گفتند:
اعجوبه خاندان پیامبر، نادره روزگار، شخصیت بی همتای زمان، عیسای دوم،داری کرامات، تأیید شده با معجزات و سلاله رسول خدا و....
مستدرک عوالم العلوم 23: 29

10: لقبهای امام علیه السلام

قال ابن شهر آشوب: و ألقابة:
المختار و المرتض، و المتوکل، و المتقی و الزکی و التقی و المنتجب و القانع و الجواد و العالم.
ابن شهر آشوب می گوید:
لقبهای امام جواد عبارت است از:
ممتاز و برگزیده، مورد پسند پروردگار، متوکل، پرهیزگار، پاک و پاکیزه، برگزیده، قانع، سخاوتمند و دانا.
بحارالانوار 50: 16 ح 24