فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

5: انگشتر امامت

عن محمد بن عیسی قال: سمعت الموفق یقول:
قدم أبی جعفر الثانی علیه السلام و أرانی خاتماً فی اصبعه....
و کان علیه مکتوباً حسبی الله و فوقه هلال و أسفله وردة،
فقلت له: خاتم منن هذا؟
فقلت له: و کیف صار فی یدک؟
قال لما حضرته الوفاة دفعه الی ثم قال لی: لاتخرج من یدک الا الی علی النی.
محمد بن عیسی گوید:
از موفق پیشکار امام جواد علیه السلام شنیدم که می گفت: انگشتری در انگشت امام جواد علیه السلام بود که به من نشان داد، بر آن نوشته بود حسبی لله یعنی خداوند مرا کافی است، بالای آن هلالی بود و پایین آن گل بود. به امام عرض کردم انگشتر کیست؟
فرمود: انگشتر پدرم است. عرض کردم: چطور دست شماست؟ فرمود: هنگامی که وفات او فرا رسید آن را به من داد و بعد فرمود: به کسی جز فرزندم علی آن را ندهم.
مکارم الاخلاق: 92

6: عظمت امام علیه السلام

قال المأمون:
و أما ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام قد اخترته لتبریزه علی کافة أهل الفضل فی العلم و الفضل مع صغر سنه، و الا عجوبة فیه بذلک، و أنا أرجو ان یظهر للناس ما قد عرفته مننه، فیعلموا أن الرأی ما رأیت فیه.
مأمون عباسی (ضمن پاسخ به ایرادهایی که از او می گرفتند) گوید:
امام جواد را که من (برای دامادی خودم) برگزیدم برای برتری اوست بر تمام اهل علم و فضیلت با اینکه کم سن و سال است و شگفتیهایی در او وجود دارد، امیدوارم آنچه را من از او شناخته ام برای مردم آشکار شود و بدانند حق، همان چیزی است که من درباره او اعتقاد دارم.
ارشاد مفید: 621

7: لباس امام در نماز

عن علی بن مهزیار:
رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی الفریضة و غیرها فی جبة خز طاروی و کسانی جبة خز.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را دیدم که نماز واجب و غیر واجب را در لباس خز (3) طاروی (4) می خواند و مرا هم جبه خز پوشاند.
وسائل الشیعه 3: 26 ح 2.