فهرست کتاب


چهل حدیث سیره کاظمی

محمود احمدیان

26: افطار امام علیه السلام

عن خالد بم نجیح، قال:
کنت أفطر مع أبی عبد الله، قمع أبی الحسن الأول علیه السلام فی شهر رمضان، فکان اول مایوتی به قصعة من ثرید خل و زیت. فکان أول ما یتناول منهه ثلاث لقم، ثم یؤتی بالجفنة.
از خالد بن نجیح روایت شده که گفت:
من همراه امام صادق و امام موسی کاظم علیه السلام در ماه رمضان افطار می نمودم، اول چیزی که سر سفره افطار آورده می شود کاسه ترید سرکه و زیتون بود که امام علیه السلام ابتدا از آن سه لقمه میل می نمود، سپس کاسه (بزرگی که غذای آماده برای عموم در آن بود) آورده می شد.
محسان برقی 2: 278 ح 1895

27: امام و دهه آخر ماه رمضان

عن الرضا علیه السلام قال:
کان أبی علیه السلام: یزید فی العشر الأواخر من شهر رمضان فی کل لیلة عشرین رکعة.
از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود:
پدرم در دهه آخر ماه رمضان در هر شب بیست رکعت به نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان می افزود.
قرب الاسناد: 207

28: آمادگی برای عبادت جمعه

قال الصدوق:
و کان موسی بن جعفر علیه السلام یتهیأ یوم الخمیس للجمعة.
صدوق علیه الرحمة می گوید:
امام موسی بن جعفر علیه السلام از روز پنجشنبه خودش را برای (عبادت) روز جمعه آماده می ساخت (تا در روز جمعه فرصت زیادی، و شادابی بهتری برای عبادت داشته باشد).
من لا یحضره الفقیه 1: 416 ح 1228