فهرست کتاب


چهل حدیث سیره کاظمی

محمود احمدیان

22: قرآن خوانی امام علیه السلام:

قال الیونانی:
و کان علیه السلام أحسن الناس صوتاً بالقران، و کان اذا قرأ یحزن و بکی السامعون لتلاوته، و کان یبکی من خشیة الله حتی تخضل لحیته بالدموع.
یونانی می گوید:
امام موسی بن جعفر علیه السلام خوش صداترین مردم در تلاوت قرآن بود و هر زمان قرآن می خواند غمگین می شود و شنوندگان بر تلاوت او گریه می نمودند. و از ترس خداوند آن قدر گریه می کرد که محاسن مبارکش با اشکهایش خیس می شد.
مناقب ابن شهر آشوب 4: 318

23: شب زنده داری امام علیه السلام:

قال السید بن طاووس رحمه الله:
... موسی بن جعفر علیه السلام.... کان یحیی الیلی بالسهر الی السحر بمواصلة الاستغفار....
سید بن طاووس گوید:
امام موسی بن جعفر علیه السلام، شب را تا سحر بیدار بود و پیوسته طلب آمرزش می نمود.
بحار الانوار 102: 16 ح 10

24: نماز اول وقت

أحم بن عبدالله عن أبیه قال:
دخلت علی الفضل بن الربیع و هو جالس علی سطح فقال لی:
و قد و کل علیه السلام من یترصد أوقات الصلاة، فاذا أخبره و ثب یصلی من غیر تجدید وضوء، و هو دأبه.
احمد بن عبدالله از پدرش نقل می کند که گفت:
به نزد فضل بن ربیع وارد شدم که در پشت بام نشسته بود (و به زندان نگاه می کرد)، به من گفت:
نگاه کن ببین چه می بینی؟
گفتم لباسی بیش نمی بینم، گفت:
او موسی بن جعفر علیه السلام است پیوسته مشغول عبادت است، و کسی را برای اعلام اوقات نماز گماشته است، هنگامی که وقت نماز را به او خبر می دهد برخاسته و بی آنکه تجدید وضو کند، شروع به نماز می کند و این عادت همیشگی اوست.
بحارالانوار 48: 107