فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

2004 - خروج از نماز با سلام

و منهم من قال:
انه یخرج من الصلاة بالتسلیم، و هو ظاهر الشیخین؛
بعضی از فقها گفته اند که می توان از حالت نماز با سلام خارج شد که نظر شیخین هم این است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 302)

2005 - مراد از تحریم و تحلیل نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
تحریم الصلاة التکبیر، و تحلیلها التسلیم؛
تحریم نماز، تکبیر است و تحلیل آن سلام.
(بحارالانوار، ج 85، ص 310)

...................) Anotates (.................
1) در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: منظور این آیه این است که هرگاه انسان چیزی از نوافل را برخود فرض می کند همواره به آن ادامه دهد. (تفسیر نورالثقلین، ج 5 ص 457)
2) سوره ذاریات، آیه 17
3) سوره طور، آیه 48.
4) سوره جمعه، آیه 9
5) سوره عنکبوت آیه 29
6) در تفسیر سعد بن عبدالله روایت را به نقل از ابن قولویه از یکی از معصومین (ع) نقل می کند.