جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

2000 - افتتاح و پایان نماز

سئل علی بن الحسین - علیهماالسلام -
ما افتتاح الصلاة؟ قال: التکبیر، قال: ما تحریمها؟ قال: التکبیر، قال: ما تحلیلها؟ قال: التسلیم؛
از علی بن الحسین (ع) سؤال شد: افتتاح نماز چیست؟ فرمود: تکیبر سوال شد: تحریم آن چیست؟ فرمود: تکبیر سوال شد: تحلیل آن چیست؟ فرمود: سلام.
(بحارالانوار، ج 85، ص 303)

2001 - سلام بعد از تشهد

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک و عن شمالک تقول: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
هنگامی که ذکر تشهد را تمام کردی، بر راست و چپ خود درود فرست و بگو: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
(بحارالانوار، ج 85، ص 308)

2002 - صورت به سمت راست بعد از اسلام

سئل الصادق - علیه السلام - عن التسلیم قال:
لانه تحلیل الصلاة، قلت: فلأی علة یسلم علی الیمین و لا یسلم علی الیسار؟ قال: لان الملک الموکل الذی یکتب الحسنات علی الیمین و الذی یکتب السیئات علی الیسار و الصلاة حسنات لیس فیها سیئات فلهذا یسلم علی الیمین دون الیسار؛
از امام جعفر صادق (ع) پرسیدند که چرا در نماز، سلام واجب است؟ حضرت فرمود: زیرا به وسیله سلام آنچه که در حال نماز حرام بود، بر نمازگزار حلال می شود پرسیدند: چرا در وقت سلام می بایست روی به طرف راست نمود نه چپ؟ حضرت فرمود: زیرا ملکی که کارهای خوب بنده را می نویسد، در طرف راست و ملکی که کارهای بد بنده را می نویسد، در طرف چپ است و چون نماز همه اش خوب است و بدی در او نیست، به طرف راست سلام داده می شود، نه طرف چپ.
(بحارالانوار، ج 85، ص 281، 288، 305)