فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1999 - تأثیر سلام نماز

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره:
فاذا سلم من صلاته، سلم الله علیه و سلم علیه ملائکته؛
پس زمانی که بنده نمازش را سلام داد، خداوند و ملائکه بر او سلام می فرستند.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)

2000 - افتتاح و پایان نماز

سئل علی بن الحسین - علیهماالسلام -
ما افتتاح الصلاة؟ قال: التکبیر، قال: ما تحریمها؟ قال: التکبیر، قال: ما تحلیلها؟ قال: التسلیم؛
از علی بن الحسین (ع) سؤال شد: افتتاح نماز چیست؟ فرمود: تکیبر سوال شد: تحریم آن چیست؟ فرمود: تکبیر سوال شد: تحلیل آن چیست؟ فرمود: سلام.
(بحارالانوار، ج 85، ص 303)

2001 - سلام بعد از تشهد

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک و عن شمالک تقول: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
هنگامی که ذکر تشهد را تمام کردی، بر راست و چپ خود درود فرست و بگو: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛
(بحارالانوار، ج 85، ص 308)