فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل سی و پنجم: ارکان نماز، سلام

آیه:

200 - سلام، تسلیم بودن است

قال الله تبارک و تعالی:
... یا ایهاالذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؛
ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم (فرمان او) باشید.
(سوره احزاب، آیه 56)