فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1967 - نماز کامل با ذکر قنوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما الصلوة تمسکن و تواضع و تضرع و تبأس و تندم و تقنع بمدیدیک فتقول اللهم اللهم فمن لم یفعل فهی خداج؛
حقیقت نماز اظهار مسکنت تواضع، تضرع، بی نوایی و ندامت است که باید دستها را در قنوت دراز کنی و با گفتن خدایا خدایا نماز را کامل نمایی و هر کس که این کار را انجام ندهد، نمازش ناقص است (هرچند که قبول می باشد).
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 349)

1968 - قنوت طولانی و راحتی قیامت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اطولکم قنوتاً فی دار الدنیا اطولکم راحة یوم القیامة فی الموقف؛
راحت ترین شما در قیامت کسی است که قنوت طولای تری داشته باشد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 199)

1969 - آشکار خواندن قنوت

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال:
القنوت کلها جهار؛
همه قنوت (بهتر است) آشکار خوانده شود.
(بحارالانوار، ج 85 تص 202)