فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1965 - قنوت در رکعت دوم

عن الرضا - علیه السلام -:
فیما کتب للمأمون قال: کل القنوت قبل الرکوع و بعد القراءة؛
در نامه امام رضا (ع) به مأمون چنین آمده است: قنوت پیش از رکوع و پس از قرائت (حمد و سوره) است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 198)

1966 - تعبیر آیه از امام صادق (ع)

عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
فی قوله تعالی: قوموا لله قانتین قال: اقبال الرجل علی صلاته و محافظته علی وقتها؛
امام صادق (ع) درباره ایه قوموا لله قانتین فرمود: (یعنی) روی آوردن انسان به نماز خود و محافظت بر وقت آن.
(بحارالانوار، ج 85، ص 201)

1967 - نماز کامل با ذکر قنوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
انما الصلوة تمسکن و تواضع و تضرع و تبأس و تندم و تقنع بمدیدیک فتقول اللهم اللهم فمن لم یفعل فهی خداج؛
حقیقت نماز اظهار مسکنت تواضع، تضرع، بی نوایی و ندامت است که باید دستها را در قنوت دراز کنی و با گفتن خدایا خدایا نماز را کامل نمایی و هر کس که این کار را انجام ندهد، نمازش ناقص است (هرچند که قبول می باشد).
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 349)