فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1964 - فراموش کردن قنوت

لعلی بن جعفر عن اخیه - علیه السلام - قال:
سألته عن رجل نسی القنوت حتی رکع ما حاله؟ قال - علیه السلام - تمت صلاته و لا شی ء علیه؛
اگر کسی قنوت را فراموش کرد و به رکوع رفت تکلیف چیست؟ فرمود: نماز را تمام کند و اشکالی ندارد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 198)

1965 - قنوت در رکعت دوم

عن الرضا - علیه السلام -:
فیما کتب للمأمون قال: کل القنوت قبل الرکوع و بعد القراءة؛
در نامه امام رضا (ع) به مأمون چنین آمده است: قنوت پیش از رکوع و پس از قرائت (حمد و سوره) است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 198)

1966 - تعبیر آیه از امام صادق (ع)

عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
فی قوله تعالی: قوموا لله قانتین قال: اقبال الرجل علی صلاته و محافظته علی وقتها؛
امام صادق (ع) درباره ایه قوموا لله قانتین فرمود: (یعنی) روی آوردن انسان به نماز خود و محافظت بر وقت آن.
(بحارالانوار، ج 85، ص 201)