فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1961 - تأثیر قنوت و سجده طولانی

قال علی - علیه السلام -:
طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار؛
قنوت و سجده طولانی در نماز، نمازگزار را از عذاب آتش نجات می دهد.
(تصنیف غرر الحکم، ص 175، حدیث 3353)

1962 - حالت دستها در قنوت

قال الرضا - علیه السلام -:
... لا ترفع یدیک بالدعاء فی المکتوبة حتی تجاوز بهما رأسک و لا بأس بذلک فی النافلة و الوتر؛
در قنوت نماز واجب دستهایت از سر تجاوز نکند، اما در نماز نافله و وتر مانعی نیست.
(بحارالانوار، ج 84، ص 204)

1963 - قنوت از فرایض نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، و التوجه و القلبه و الرکوع و السجود، و الدعاء؛
فرایض نماز، هفت تاست: وقت، طهارت، نیت، قبله، رکوع، سجود، و دعا (درقنوت).
(بحارالانوار، ج 85، ص 197)