فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

197 - قنوت فروتنی است

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین؛
در انجام همه نمازها (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) کوشا باشید، برای خدا قیام کنید، در حالی که دعا کننده هستید.
(سوره بقره، آیه 238)

198 - فروتنی در نماز

یا مریم اقتنی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین؛
ای مریم (به شکرانه این نعمت) برای پروردگار خود خضوع کن، و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع کن.
(سوره آل عمران، آیه 42)

احادیث: