جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1955 - پاداش سجده

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما من مسلم یسجد لله سجدة الا رفعه بها درجة و حط بها عنه خطیئة؛
هیچ مسلمانی برای خدا سجده به جا نمی آورد مگر این که خدا یک درجه مقام او را بالا برده، یک گناه از نامه عملش محو می کند.
(المحجة البیضاء، ج 345)

1956 - دوستی با خدا با سجده فراوان

سئل اباعبدالله - علیه السلام -:
لم اتخذ الله ابراهیم - علیه السلام - خلیلا. قال: لکثرة سجوده علی الارض؛
از امام صادق (ع) سوال شد: برای چه خداوند حضرت ابراهیم (ع) را خلیل و دوست خود گرفت فرمود: به خاطر سجده های زیادی که بر زمین داشت.
(اسرار الصلوة، ص 429)

1957 - پاداش سجده شکر

قال الصادق - علیه السلام -:
من سجد سجدة الشکر لنعمة و هو متوضعاً کتب الله له بها عشر صلوات و محی عنه عشر خطایا عظام؛
کسی که در برابر نعمتی که خداوند به او داده است، سجده شکری به جا آورد، خداوند به خاطر همین سجده شکر ده نماز در نامه عملش می نویسد و ده گناه بزرگ را از نامه عمل او محو می کند.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 346)