فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1951 - سجده طولانی و نجات از آتش

قال علی - علیه السلام -:
طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار؛
قنوت و سجده طولانی در نماز، نمازگزار را از عذاب آتش نجات می دهد.
(تصنیف غررالحکم، ص 175، حدیث 3335)

1952 - امام سجاد (ع) و حقیقت سجده

عن ابی عبدالله - علیه السلام - قال:
کان علی بن الحسین - علیهما السلام - اذا قام الی الصلوة، تغیر لونه. فاذا سجدلم یرفع رأسه حتی یرفض عرقاً؛
امام سجاد (ع) وقتی به نماز می ایستاد رنگش دگرگون می شد و چون به سجده می رفت سر برنمی داشت تا آنکه عرق از وی می ریخت.
(فروع کافی، ج 3، ص 300)

1953 - فلسفه دو سجده

قال علی - علیه السلام -:
انه سئل ما معنی السجدة الاولی قال: تأویلها اللهم انک منها خلقتنا یعنی من الارض، و تأویل رفع رأسک: و منها اخرجتنا و السجدة الثانیة: و الیها تعیدنا و رفع رأسک و منها تخرجنا تارة اخری؛
از امام علی (ع) از فلسفه اول سؤال شد، فرمود: سجده اول به این معنا است که خدایا! اصل ما از خاک است و معنای سر برداشتن از سجده این است که خدایا! ما را از خاک خارج کردی و معنای سجده دوم این است که خدایا! دوباره ما را به خاک برمی گردانی و سر برداشتن از سجده دوم، به معنای این است که خدایا! یک بار دیگر در قیامت از خاک بیرونمان خواهی کرد.
(المحجةالبیضاء، ج 1، ص 391)