فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1937 - سر سجده دوم

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره
فاذا سجد ثانیة: قال الله تعالی لملائکة: اما ترون عبدی هذا! کیف عاد الی التواضع لی؟ لاعیدن الیه رحمتی؛
و هنگامی که سجده دوم را به جا آورد، خداوند تعالی خطاب به ملائکه خود می گوید: آیا این بنده مرا نمی بینید که چگونه برای من تجدید تواضع نمود؟ هر آینه رحمت خدا را برای او اعاده خواهم کرد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)

1938 - راز سر برداشتن از سجده دوم

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره:
فاذا رفع رأسه قائما قال الله تعالی: یا ملائکتی! لارفعته بتواضعه کما ارتفع الی صلاته؛
پس زمانی که (بنده) سرش را (سجده دوم) بلند کرد و ایستاد، خداوند تعالی می فرماید: ای ملائکه من! هر آینه او را به خاطر تواضعش در مقابل من رفعت خواهم کرد، چنان که نماز او به سوی من بالا خواهد آمد.
(بحارالانور، ج 82، ص 221)

1939 - فلسفه سجده بر خاک

قال علی - علیه السلام -:
و لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً و التصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغراً؛
هنگامی که انسان نماز می خواند، ساییدن گونه ها به خاک نشانه تواضع و گذراندن اعضاء شریف بر زمین دلیل کوچک و حقارت است.
(نهج البلاغه، خطبه 192)