فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1936 - راز سر برداشتن از سجده اول

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره:
فاذا رفع رأسه من السجدة الاولی قال تعالی: یا ملائکتی! اما ترونه کیف قال: و انی و ان تواضعت لک فسوف اخلط الانتصاب فی طاعتک باذل بین یدیک؛
سپس زمانی که سر از سجده اول برداشت، خداوند خطاب به ملائکه اش می فرماید: ای ملائکه من! آیا نمی بیند او را که چگونه می گوید: و به درستی که من به زودی تواضع در مقابلت را با ذل و کوچکی خواهم گمارد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)

1937 - سر سجده دوم

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره
فاذا سجد ثانیة: قال الله تعالی لملائکة: اما ترون عبدی هذا! کیف عاد الی التواضع لی؟ لاعیدن الیه رحمتی؛
و هنگامی که سجده دوم را به جا آورد، خداوند تعالی خطاب به ملائکه خود می گوید: آیا این بنده مرا نمی بینید که چگونه برای من تجدید تواضع نمود؟ هر آینه رحمت خدا را برای او اعاده خواهم کرد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)

1938 - راز سر برداشتن از سجده دوم

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره:
فاذا رفع رأسه قائما قال الله تعالی: یا ملائکتی! لارفعته بتواضعه کما ارتفع الی صلاته؛
پس زمانی که (بنده) سرش را (سجده دوم) بلند کرد و ایستاد، خداوند تعالی می فرماید: ای ملائکه من! هر آینه او را به خاطر تواضعش در مقابل من رفعت خواهم کرد، چنان که نماز او به سوی من بالا خواهد آمد.
(بحارالانور، ج 82، ص 221)