فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1934 - اسرار سجده کردن

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره
فاذا سجد قال الله تعالی لملائکته: یا ملائکتی! اما ترون کیف تواضع بعد ارتقائه؟ و قال لی: و ان کنت جلیلاً مکیناً فی دنیاک، فانا ذلیل عند الحق اذا ظهرلی؟ سوف ارفعه بالحق و ادفع به الباطل؛
وقتی (بنده) سجده کرد، خداوند خطاب به ملائکه می فرماید: ملائکه من! آیا نمی بینید چگونه بنده ام بعد از ارتقاء تواضع می کند و برای من می گوید: اگر تو صاحب جلالت و مکنت در دنیا هستی، پس من خوار در نزد تو هستم؟ (خداوند فرماید:) به زودی او را از طریق حق بالا می برم و به وسیله او باطل را دفع می کنم.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)

1935 - سجده مایه تقرب

قال علی - علیه السلام -:
اقرب ما یکون العبد من الله اذا سجد؛
نزدیک ترین چیزی که بنده را به خدا نزدیک می کند سجده است.
(بحارالانوار، ج 82، ص 233)

1936 - راز سر برداشتن از سجده اول

قال العسکری - علیه السلام - فی تفسیره:
فاذا رفع رأسه من السجدة الاولی قال تعالی: یا ملائکتی! اما ترونه کیف قال: و انی و ان تواضعت لک فسوف اخلط الانتصاب فی طاعتک باذل بین یدیک؛
سپس زمانی که سر از سجده اول برداشت، خداوند خطاب به ملائکه اش می فرماید: ای ملائکه من! آیا نمی بیند او را که چگونه می گوید: و به درستی که من به زودی تواضع در مقابلت را با ذل و کوچکی خواهم گمارد.
(بحارالانوار، ج 82، ص 221)