فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1931 - سجده طولانی و فریاد شیطان

قال الصادق - علیه السلام -:
ان العبد اذا اطال السجود حیث لا یراه احد، قال الشیطان و اویلاه اطاعوا و عصیت و سجدوا و أبیت؛
به درستی انسان هنگامی که سجده را طولانی کرد، فریاد شیطان بلند می شود که: وای بر من،! آنها اطاعت خدا کردند و من عصیان کردم آنان سجده کردند و من نافرمانی کردم.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)

1932 - حق سجود

قال الصادق - علیه السلام -:
ما خسر و الله من اتی بحقیقة السجود و لو کان فی العمر مرة واحدة؛
به خدا قسم کسی که حق سجود را به جای آورد و سجده حقیقی کند به هیچ وجه عنوان زیان، متوجه او نشود، گرچه در تمام مدت عمر چنین سجودی را یک بار به جای آورد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 136)

1933 - اثر سجده بر تربت حسین (ع)

قال الصادق - علیه السلام -:
السجود علی تربة الحسین - علیه السلام - یخرق الحجب السبع؛
سجده بر تربت امام حسین (ع) هفت پرده و مانع را می شکافد.
(بحارالانوار، ج 101، ص 135)