فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1924 - سجده شکر به پاس توفیق الهی

قال الصادق - علیه السلام -:
انما یسجد المصلی سجدة بعد الفریضة لیشکر الله تعالی فیها علی ما من به علیه من اداء فرضه و ادنی ما یجزی ء فیها شکر الله مرات؛
سزاوار است که نمازگزار به پاس توفیق خدایی در به جای آوردن نماز واجب، سجده شکر به جای آورد و حداقل ذکر سجده، گفتن سه بار شکر الله است.
(المحجة البیضاء، ج 1، ص 348)

1925 - ثواب سجده شکر

قال الصادق - علیه السلام -:
ایما مؤمن سجد لله سجدة لشکر نعمة فی غیر صلاة، کتب الله به بها عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات فی الجنان؛
هر مؤمنی در غیر از حال نماز سجده شکری جهت نعمتی به جای آورد، خداوند به آن خاطر ده حسنه برای او بنویسد و ده گناه از نامه عملش پاک کند و ده درجه برای او در بهشت بالا ببرد.
(ثواب الاعمال، ص 83)

1926 - سجده پیامبر (ص) بعد از خواب

قال الباقر - علیه السلام -:
ما استیقظ رسول الله - صلی الله علیه و آله - من نوم قط الا خر لله - عزوجل - ساجداً؛
هیچ گاه رسول خدا (ص) از خواب برنخاست، جز آن که در پیشگاه خداوند به سجده می افتاد.
(بحارالانوار، ج 16، ص 253)