فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1915 - سجده فراوان امام کاظم (ع)

دخلت علی ابی الحسن موسی - علیه السلام - فاذا انا بغلام اسود بیده مقص یأخذ اللحم من جبینه و عرنین انفه من کثرة سجوده؛
شخصی بر امام کاظم (ع) وارد شد و دید غلام سیاهی با قیچی گوشتها را از پیشانی و از روی بینی اش می گیرد، چون زیاد سجده می کرد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 166)

1916 - سوره های دارای سجده

عن ابی عبدالله - علیه السلام -:
العزائم الم تنزیل و حم السجدة، و النجم اذا هوی، و اقرأ باسم ربک و ما عداها فی جمیع القرآن مسنون، و لیس بمفروض؛
عزائم عبارتند از سوره های: الم تنزیل، سجده، نجم، علق، و غیر اینها، در همه قرآن (سجده) سنت است، واجب نیست.
(بحارالانوار، ج 85، ص 169)

1917 - آداب سجده امام کاظم (ع)

عن ابی الحسن موسی - علیه السلام -:
انه کان اذا رفع رأسه صلاته من السجدة الاخیرة جلس جلسة ثم نهض للقیام و بادر برکبتیه من الارض قبل یدیه، و اذا سجد بادر بهما الارض قبل رکبتیه؛
امام کاظم (ع) هنگامی که سر از سجده دوم برمی داشت، کمی می نشست و سپس قیام می کرد و (یکسره از سجده قیام نمی کرد) و پیش از دستها، زانوها را بر زمین برمی داشت و هنگامی که به سجده می رفت، دستها را پیش زانوها بر زمین می گذاشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)