فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1913 - سجده فراوان و ضمانت بهشت

قال الصادق - علیه السلام -:
جاء رجل و دخل الی النبی - صلی الله علیه و آله - فقال: یا رسول الله - صلی الله علیه و آله - انی ارید ان اسألک. فقال له رسول الله - صلی الله علیه و آله - سل ما شئت: قال: تحمل لی علی ربک الجنة قال: تحملت لک، و لکن اعنی علی ذلک بکثرة السجود؛
مردی بر پیامبر (ص) وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! از تو پرسشی دارم؟ فرمود: بپرس هرچه می خواهی. گفت: بهشت را نزد خدا برایم ضمانت کن فرمود: ضمانت کردم، اما مرا بر این کار با کثرت سجده یاری کن.
(بحارالانوار، ج 85، ص 164)

1914 - سجده به سمت قبله

قال الباقر - علیه السلام -:
اذا قرأت السجدة و انت جالس فاسجد متوجهاً القبلة، و اذا قرأتها و انت راکب فاسجد حیث توجهت فان رسول الله - صلی الله علیه و آله - کان یصلی علی راحلته و هو متوجه الی المدینة بعد انصرافه من مکة یعنی النافلة قال: و فی ذلک قول الله: فاینما تولوا فثم وجه الله؛
هنگامی که در حال نشسته آیه سجده خواندی، رو به قبله سجده را به جای آر و هنگامی که سوار بر مرکب آیه را می خوانی، به هر سویی که راه می رویی سجده کن، زیرا رسول خدا (ص) سوار بر شتر هنگامی که از مکه به سوی مدینه می رفت، نماز گزارد - یعنی نماز نافله و امام فرمود: آیه فاینما تولو فثم وجه الله در این باره نازل گشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 175)

1915 - سجده فراوان امام کاظم (ع)

دخلت علی ابی الحسن موسی - علیه السلام - فاذا انا بغلام اسود بیده مقص یأخذ اللحم من جبینه و عرنین انفه من کثرة سجوده؛
شخصی بر امام کاظم (ع) وارد شد و دید غلام سیاهی با قیچی گوشتها را از پیشانی و از روی بینی اش می گیرد، چون زیاد سجده می کرد.
(بحارالانوار، ج 85، ص 166)