فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1911 - نزدیکترین حالت بنده به خدا

قال الصادق - علیه السلام -:
اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد؛
نزدیکترین حالت بنده به خدا، زمانی است که در سجده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)

1912 - ریزش گناهان با سجده زیاد

قال الصادق - علیه السلام -:
جاء رجل الی رسول الله - صلی الله علیه و آله - فقال: یا رسول الله! کثرت ذنوبی و ضعف عملی. فقال رسول الله - صلی الله علیه و آله -: اکثر السجود فانه یحط الذنوب کما تحط الریح ورق الشجر؛
مردی خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت: ای پیامبر خدا! گناهانم زیاد و عملم کم است؟ فرمود: سجده ات را زیاد کن؛ زیرا گناهان را می ریزد همان گونه که باد، برگها را.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1913 - سجده فراوان و ضمانت بهشت

قال الصادق - علیه السلام -:
جاء رجل و دخل الی النبی - صلی الله علیه و آله - فقال: یا رسول الله - صلی الله علیه و آله - انی ارید ان اسألک. فقال له رسول الله - صلی الله علیه و آله - سل ما شئت: قال: تحمل لی علی ربک الجنة قال: تحملت لک، و لکن اعنی علی ذلک بکثرة السجود؛
مردی بر پیامبر (ص) وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! از تو پرسشی دارم؟ فرمود: بپرس هرچه می خواهی. گفت: بهشت را نزد خدا برایم ضمانت کن فرمود: ضمانت کردم، اما مرا بر این کار با کثرت سجده یاری کن.
(بحارالانوار، ج 85، ص 164)