فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1910 - سیره پیشوایان

فیما کتب الرضا - علیه السلام - للمأمون بالسند المتقدم قال:
و من دین الائمة - علیهم السلام - الورع و العفة و الصدق و الصلاح و طول السجود؛
امام رضا (ع) ضمن نامه ای به مأمون چنین نوشت: از سیره پیشوایان، ورع و عفت و راستگویی و صلاح و طول سجده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)

1911 - نزدیکترین حالت بنده به خدا

قال الصادق - علیه السلام -:
اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد؛
نزدیکترین حالت بنده به خدا، زمانی است که در سجده است.
(بحارالانوار، ج 85، ص 163)

1912 - ریزش گناهان با سجده زیاد

قال الصادق - علیه السلام -:
جاء رجل الی رسول الله - صلی الله علیه و آله - فقال: یا رسول الله! کثرت ذنوبی و ضعف عملی. فقال رسول الله - صلی الله علیه و آله -: اکثر السجود فانه یحط الذنوب کما تحط الریح ورق الشجر؛
مردی خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت: ای پیامبر خدا! گناهانم زیاد و عملم کم است؟ فرمود: سجده ات را زیاد کن؛ زیرا گناهان را می ریزد همان گونه که باد، برگها را.
(بحارالانوار، ج 85، ص 162)